система обробітку ґрунту


система обробітку ґрунту
Комплекс прийомів і способів обробітку ґрунту під культури сівозміни. Одним із її завдань є знищення бур'янів.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.